Az oldalon hírt adunk egyrészt azokról a képzésekről, szakmai napokról, melyeket a könyvtárellátási szolgáltatást megrendelő könyvtárak számára szervez a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, másrészt azokról a megyei, illetve regionális műhelynapokról, melyeken a szolgáltató könyvtárak területi referensei találkozhatnak tapasztalatcsere céljából.

2018

2018. május 8-án tartottuk a kaposvári terület KSZR szakmai napját Kaposváron, a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban.
A szakmai nap programja:
9.30                    Köszöntő: Horváth Péter igazgató, Schmidtné Bakó Tünde osztályvezető
9.40                    A somogyi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2018. évi tervei: rendezvények, beszerzések,
                           ellenőrzés: Schmidtné Bakó Tünde osztályvezető
10.10                   Bevezetés az elektronikus ügyintézésbe: okmányiroda, e-közigazgatás, ügyfélkapu, e-bankolás, 
                           álláskeresési portálok, stb.: Barabás Tamásné, a Takáts Gyula megyei és Városi Könyvtár munkatársa
11.00                   Szünet
11.15                    A somogyi KSZR új honlapja és a közös katalógus használata: Nagy Gabriella, a Takáts Gyula Megyei és
                           Városi Könyvtár munkatársa
11.50                  Tapasztalatcsere, aktuális kérdések


 

2018. április 24-én megrendeztük a kadarkúti terület KSZR szakmai napját  a mikei Könyvtári, Információs és Közösségi Helyen.
A szakmai nap programja:
10.00                  A somogyi KSZR új honlapja és a közös katalógus használata: Nagy Gabriella, a Takáts Gyula Megyei és
                           Városi Könyvtár munkatársa
10.30                  A KönyvtárMozi szolgáltatás működtetése kistelepüléseken: regisztráció, vetítés, dokumentálás: Egyed
                           Nándor a TGYMVK munkatársa
11.15                    Szünet
11.30                   A mikei KönyvtárMozi szolgáltatás tapasztalatai: Petőné Rák Katalin könyvtáros, Mike
12.00                 Tapasztalatcsere, aktuális kérdések, a mikei Könyvtári, Információs és Közösségi Hely megtekintése


 

2018. április 3-án tartottuk a csurgói terület KSZR szakmai napját a Csurgó Városi Könyvtárban.
Program:
8.40                   Regisztráció
9.00                   Az olvasószolgálati munka nyilvántartásainak vezetése: Veizer Anita, a Takáts Gyula Megyei és Városi
                           Könyvtár munkatársa
9.20                   Könyvtári rendezvények szervezése: Virág Erzsébet, a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár mukatársa
9.50                   Szünet
10.00                 Textlib modul használat: Füstös János, a Csurgó Városi Könyvtár igazgatója
11.00                  Szünet
11.20                  Digitalizált tartalmak a csurgói könyvtár honlapján: Füstös János, a Csurgó Városi Könyvtár igazgatója
12.00                 Szakmai nap zárás

 

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2017-ben 30 órás alapfokú könyvtárosi tanfolyamot szervez a kistelepülési könyvtári szolgáltató helyek szakképzettséggel nem rendelkező könyvtárosainak.
A tanfolyam időpontjai: október 11, október 18, október 25, november 8, november 15.

A tanfolyam tematikáját itt lehet elérni.

Képek a tanfolyamról.